معلم

آموزش
پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1392

جدول ریاضی


 

جدول اهداف، نشانه‌های تحقق و سطوح عملکردی درس قرآن پایه ی سوم ابتدایی

موضوع

اهداف کلی

دروس

نشانه‌های تحقق

سطوح عملکرد

درجه

اهمیت

 

 

 

 

 

خواندن

 

 

روخوانی

 

مهارت روخوانی

کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی

 

فصل های اول، دوم

 و سوم

روان یا شمرده خوانی کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی

خیلی خوب

کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح1 و به‌صورت روان می‌خواند.

 

1

خوب

کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و به‌صورت شمرده می‌خواند.

قابل قبول

اغلب کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را صحیح و به ‌صورت شمرده می‌خواند.

نیازمند آموزش

برخی از کلمات و عبارات قرآنی کتاب درسی را به صورت بخش بخش می خواند.

 

قرائت

 

مهارت

 روان خوانی

 عبارات و اذکار نماز

 

 

فصل اول

1- خواندن عبارات و اذکار نماز

 به صورت آهنگین یا روان

2- حفظ اذکار  واجب نماز

خیلی خوب

عبارات و اذکار نماز را به صورت آهنگین2 و از حفظ می خواند.

 

 

1

خوب

عبارات و اذکار نماز را تقربـباً آهنگین و به صورت حفظ نسبی3 می خواند.

قابل قبول

عبارات و اذکار نماز را به صورت روان می خواند و می تواند برخی از عبارات و اذکار نماز را از حفظ بخواند.

نیازمند آموزش

عبارات و اذکار نماز را به صورت شمرده و از روی کتاب درسی می خواند.

 

 

 

 

 

 

آموزه‌‌های

قرآنی

 

 

 

آداب

خواندن قرآن

عمل به

 آداب خواندن

قرآن کریم

فصل های اول، دوم

 و سوم

 

رعایت آداب

خواندن قرآن کریم

خیلی خوب

آداب4 خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

 

 

2

 

خوب

بیش تر آداب خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

قابل  قبول

برخی از آداب خواندن قرآن کریم را رعایت می کند.

نیازمند آموزش

در رعایت آداب اولیه ی خواندن قرآن به یادآوری معلم نیازمند است.

 

 

پیام قرآنی

 

درک مفاهیم

 پیام های قرآنی5

 

فصل سوم

 

خواندن متن پیام قرآنی و ترجمه آن از روی کتاب درسی و بیان مصادیق پیام

خیلی خوب

متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با توضیحات کافی مفاهیم ومصادیق آن را با زبان کودکانه بازگو می‌کند.

 

1

 

خوب

متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و با بیان توضیحات کلّی مفاهیم ومصادیق آن را با زبان کودکانه بازگو می‌کند.

قابل  قبول

متن و ترجمه پیام قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و می تواند برخی از مفهوم و مصداق آن را با زبان کودکانه بازگو می‌کند.

نیازمند آموزش

متن وترجمه پیام های قرآنی را از روی کتاب درسی می خواند و به کمک معلم برخی از مفاهیم و مصادیق آن را به زبان کودکانه بازگو می کند.

 

 

داستان

 

آشنایی با

 داستان های قرآنی

فصل سوم ( دروس

3، 6، 9، 13و15 )

 

بیان داستان های کتاب درسی

خیلی خوب

داستان‌های کتاب درسی را با ذکر جزئیات به زبان خودش بازگو می‌کند.

 

2

خوب

داستان‌های کتاب درسی را به صورت کلّی به زبان خودش بازگو می‌کند.

قابل  قبول

داستان‌های کتاب درسی را با کمک تصاویر و به صورت کلّی به زبان خودش بازگو می‌کند.

نیازمند آموزش

در بیان داستان‌های کتاب درسی به کمک معلم نیازمند است.

1-       صحـیح خوانی یعنی خواندن کلمات، عبارات و آیات قرآن کریم با رعایت عملی قواعد خواندن قرآن.

تذکر: تعریف و بیان قواعد روخوانی در ارزیابی مورد نظر نیست، بلکه کار برد و رعایت عملی آن ها کافی است.

2-    خواندن آهنگین یعنی خواندن شبیه نوار آموزشی

3-    حفظ نسبی یعنی خواندن از حفظ به کمک معلّم

4-    آداب که انتظار است دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی رعایت کنند عبارت است از : با وضو بودن، سکوت هنگام شنیدن قرآن، احترام به قرآن و گفتن اعوذبالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم در شروع خواندن قرآن.

5-   مناسب است دانش آموزان را به حفظ پیام های قرآنی تشویق کنیم.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)