X
تبلیغات
زولا

معلم

آموزش
سه‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1391

ریاضی ششم
:تاریخ

دقیقه 60:مدت

 

 

کاشان پرورش و آموزش مدیریت

مهر ماه

 

:خانوادگی نام و نام

ششم:کلاس

علوم:امتحان

 
 

                                                                                                                          

بارم

سوالات

ردیف

 

 

 

 

2.5

 

جاهای خالی را کامل  کن.

 

الف) به سوالی که حاصل مشاهدات ما می باشد ............... می گویند.

 

ب) ماده ی اصلی و خام مورد نیاز کاغذ .............. است..

 

ج) موادی مثل کلر و آب اکسیژنه ............. و ............. هستند.

 

د)یکی از راه های حفظ منابع طبیعی ، .............. است.

 

1

 

1

کدام یک از مواد زیر طبیعی نیستند؟

 

الف) چوب                             ب) سنگ                      ج) دارو                          د) خاک

2

 

1

کدامیک از کاغذ های زیر قابل بازیافت است؟

 

الف) شانه تخم مرغ                ب) جعبه پیتزا                  ج) مقوا                         د) کاغذ اطراف ساندویچ                

3

 

1.5

از مواد زیر در تهیه ی کاغذ چه استفاده ای می شود؟

 

گچ: ...................................................................................................................................

 

پلاستیک: ...........................................................................................................................

 

رنگ: ................................................................................................................................

 

4

 

1

چه کاغذ هایی را نمی توان بازیافت کرد؟ (دو مورد)

5

 

 

 

1

 ص         غ

 

 
گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 

الف) به موادی که ساخته ی دست بشر هستند مواد طبیعی می گویند. 

                                                                                 ب) کاغذ علاوه بر چوب از پنبه و نیشکر هم ساخته می شود.

6

 

1

برای تهیه ی کاغذ با ویژگی ها مختلف چه باید کرد؟

7

 

1

نیاکان ما نقاشی و آثار علمی و فرهنگی خود را بر روی چه چیز هایی می نوشتند؟

8

 

1.5

تفاوت مواد طبیعی و مصنوعی را بنویسید؟

 

9

 

 

1.5

 

قطع بی رویه ی درختان چه مشکلاتی در چرخه ی زیر ایجاد می کند؟

 

 

 

10

 

 

1

از میان اجزای تشکیل دهنده درخت چه قسمت هایی برای تهیه کاغذ مناسب است؟

 

11

 

 

1

در هریک از مکان های زیر از کاغذ چه استفاده هایی می کنند؟

 

خیاطی :                                                         بانک:

 

12

 

 

1

برای جلوگیری یا کاهش قطع درختان چه را هایی پیشنهاد می کنید؟ (دو مورد)

 

 

 

13

 

 

2

                                                                                                                                 جدول زیر را کامل کنید؟

 

لاستیک ، سنگ، کیف ، کاغذ ، مداد ، پنبه ، نفت، چرم

 

 

مواد مصنوعی

مواد طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

2

                   مراحل تهیه ی کاغذ را بنویسید؟

 

 

 

15

 

نمره

20

 

 Horizontal Scroll: با خواندن قرآن دل ها آرام می گیرد.
 

موفق و موید باشید .              

 

 

                  

 

جمع

 

1
سفر به « ژول ورن داستان نویس فرانسوی در سال 4681 م. داستانی تخیلی درباره ساختار داخلی زمین به نام
نوشته است. که گروهی از دانشمندان در روزی خاص از دهانه ی یک آتش فشان به داخل زمین » مرکز زمین
می روند و در آنجا با رود، دریاچه و انواع گیاهان و جانواران عجیب روبرو می شوند.
4 از چه راه هایی می توان جنس مواد داخل زمین را شناخت؟ مستقیم: الف( حفاری و برداشتن نمونه ب( بررسی مواد مذاب آتش فشانی ج( بررسی چشمه های آب گرم -
غیرمستقیم: امواج لرزه ای -
2 مهم ترین روش مطالعه برای لایه های درون زمین چیست؟ امواجه لرزه ای -
3 مثال هایی برای امواج لرزه ای: دریل های خیابانی ویبره موبایل هواپیما در برد پائین ماشین سنگین در – – – -
سرعت زیاد
1 عمیق ترین حفاری در زمین ........................... بوده است. ) 43 کیلومتر( -
5 امواج لرزه ای به چند دسته تقسیم می شوند؟ 2 دسته -
الف( طولی )اولیه( P: از تمام حالات مواد عبور می کند با سرعت های متفاوت. جامدات سرعت بالا. خمیری
کمتر. مایع بسیار کم
ب( عرضی )ثانویه( S : فقط ز جامداها می گذرد، از خمیری هم می گذرد با سرعت کم.
8 امواج لرزه ای چیست؟ به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد -
می شود می گویند. امواج زمین لرزه ای به همه طرف پخش می شود. مثل سنگ در آب انداختن.
7 کانون زمین لرزه کجاست؟ جایی است که بیشترین انرژی از آنجا شروع می شود. -
6 امواج لرزه ای چگونه از سنگ های مختلف زمین عبور می کند؟ امواج لرزه ای حرکت نوسانی یا ارتعاشی -
دارند. این حرکت ها دارای انرژی هستند و با توجه به جنس و نوع سنگ ها با سرعت های مختلف از سنگ
های زمین عبور می کنند.
سوالات علوم فصل 4
2
9 دانشمندان چگونه ویژگی های لایه های درونی زمین را مشخص نموده اند؟ با استفاده از بررسی تغییرات -
سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین.
آزمایش ص 33
هرچه ماده ای سخت تر شود و فشرده تر باشد لرزش سریع تر منتقل می شود. بنابراین در غیر آهنی چون تراکم
بیشتر است سرعت هم بالاتر از همه است. پلاستیک اگر حالت فشرده باشد از چوب سرعتش بالاتر است.
* نکته:
زمین انرژی دارد، انرژی گرمایی و شکستن پوسته، زمین باعث لرزه شدید می شود و گسل بوجود می آید.
: آزمایش ص 34
چوب خشک )پوسته( و چوب مرطوب )خمیر کره( چوب تر شکسته نمی شود اگر هم شکسته شود سرو –
صدایی ندارد، بیشتر حالت ترک دارد.
43 بر چه اساسی دانشمندان ساختمان درون زمین را به سه لایه تقسیم کرده اند؟ بر اساس ترکیب شیمیایی و -
جنس مواد تشکیل دهنده.
44 لایه های درونی زمین بر اساس خواص شیمیایی به چند دسته تقسیم می شوند؟ پوسته، گوشته، هسته -
44 لایه های درونی زمین بر اساس خواص فیزیکی به چند دسته تقسیم می شوند؟ سنگ کره خمیر – - - 42
کره گوشته ی زیرین –
هسته ی خارجی هسته ی داخلی –
43 سنگ کره چه خصوصیاتی دارد؟ این قسمت شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است. ضخامت آن -
433 کیلومتر است. روی قسمت خمیر کرده حرکت می کند و شامل پوسته ی اقیانوسی به قطر 6 تا 42 کیلومتر
و پوسته ی قاره ی به قطر 73 23 کیلومتر است. -
41 خمیر کره چه ویژگی هایی دارد؟ این بخش از کره ی زمین حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع -
می شود و تا عمق حدود 353 کیلومتری ادامه دارد.منشاء بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها خمیر کره است.
3
45 گوشته زمین چه ویژگی هایی دارد؟ این بخش حالت جامد دارد. از خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی -
ادامه دارد.
48 هسته خارجی چه ویژگی هایی دارد؟ این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ی زیزین تا هسته داخلی ادامه -
دارد. مایع است اما نه مثل آب حالت نرم و خمیری دارد.
47 هسته ی داخلی چه ویژگی هایی دارد؟ حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد. هسته باعث -
تعادل کره ی زمین می شود و خاصیت مغناطیسی دارد و از آهن و نیکل ساخته شده است.
46 اهمیت پوسته زمین در چیست؟ خاک رشد گیاهان ساختمان سازی آب و هوای سطحی و زیر – – – -
زمینی منابع نفت و گاز معادن فلزی و غیر فلزی – –
49 حالت هسته ی داخلی و خارجی را با هم مقایسه کنید. هسته ی خارجی مایع و هسته داخلی جامد است. -
آزمایش ص 31
سه حرکت ممکن است پیش بیاید یا به هم نزدیک می شوند و زیر هم می روند یا دور می شوند از هم. یا بهم
برخورد می کنند و آتش فشان یا زلزله بوجود می آید.
23 کدام قسمت زمین داغ تر است؟ هرچه به مرکز زمین نزدیک تر شویم گرما بیشتر است. هسته داغ ترین -
جای زمین است.
مربوط به شکل سنگ کره ص 32
24 ضخامت سنگ کره در آب ها بیشتر است یا در خشکی؟ در خشکی -
22 مواد مذابی که به سطح زمین می ریزد بیشتر از کدام لایه است؟ خمیر کره -
23 سنگ کره روی کدام بخش قرار دارد؟ خمیر کره -
-21 پژوهش کنید ص 31
زلزله آتش فشان ایجاد پوسته ی جدید کوه یا گودال و جزیره – – –

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
چهارشنبه 15 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 04:09 ب.ظ
+ ندا
عالی
امتیاز: 1 0
پاسخ:
متشکرم