X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

معلم

آموزش
پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391

ریاضی ششم

با
به نام خدا
آموزش وپرورش ناحیه ۳
آزمون ریاضی ششم نام ونام خانوادگی :........................... تاریخ :................
صفحه ۲ تا ۱۳
دبستان :..................................
بارم
۱ - هر یک از جمله های زیر را با عدد یا واژه ای مناسب کامل کن
الف) به کسری که صورت و مخرج آن مساوی باشد کسر برابر با ......................... می گویند .
ب)به کسری که صورت آن از مخرج آن بزرگتر باشد .................................. می گویند.
ج)برای تقسیم یک نان تافتون به ۱۲ قسمت می توانیم ابتدا آن را به ................ قسمت وبعد به...............قسمت
تقسیم می کنیم.
کسر های ............................... می گویند. U۱۵ U وU ۹ U د)به کسر ۳و
۲۰ ۱۲ ۴
۲/۵
۲ - با تقسیم شکل مقابل به قسمت های مساوی کسر مورد نظر راپیدا کنید.
۳U
۱ ۱۲
۳-عدد های زیر را روی محور نشان دهید.
۲U
۳ ۳
۷U
۲
۱/۵
۴ تن می باشد .او برای پرداخت زکات گندم خود چه مقدار باید / ۴- محصول گندم یک کشاورز در روستای کرونی ۵
۱/ به مسئول زکات بدهد؟ ۵
۵-کسرهای زیر را با روش جدید ساده کنید.
۱۸U
۲۳
۲۴U
۳۶
۷۲U
۱۰۸
۱/۵
با
۶-عدد مربوط به جای خالی را پیداکن وبنویس.
۴
= = =
۶ ۸
۴۰
= = =
۱۶ ۶۴
۲
۷-عددهای داده شده زیر را با انجام عملیات با هم مقایسه کنید.
۱۷ ۳
۲
۱۳ ۵
۳ ۲۸
۲
۳ ۹
۳
۱ ۱
۸- فاطمه پولش را کتاب و پولش را دفتر خرید اگر برای او ۴۰۰۰ تومان باقی مانده باشد ،
۳ ۲
حساب کنید کل پول او چقدر بوده است؟ ۲
۱ ۱
۹-یک ویروس رایانه در روز اول حافظه ی رایانه ای را پاک می کند .روز دوم حافظه ی باقی
۳ ۲
۱
مانده را وروز سوم حافظه ی باقی مانده را پاک می کند .بعد از سه روز چه کسری از حافظه پاک نشده ؟
۲ ۴
۱۰ -جمع وتفریق های کسری زیر را روی محور نشان دهید وحاصل آن را بنویسید.
۱ ۱ ۱
+ -
۳ ۴ ۱۲
۲ ۲
۲ -
۴ ۸
محسن رزمجویی ناحیه ۳
شیراز
۳
با

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)